ઓરખાણ

પૂરોનાંઅટકસોંત – ડૉ. રમેશચંદ્ર  કાંતિલાલ ભટ્ટ

બાઈજોનાં –        શ્રીમતિ ભગવતીબેન ભટ્ટ

ઉપનામ –           “રશ્મિ”

જન્મતારીખ –       ૧૮/૨/૧૯૬૦

અભ્યાસ –           એમ.એ.પી.એચ.ડી. (આર્ટ્‌સ) પી.ટી.સી.એન.ડી.

હિન્દી                   ‘તીસરી’ ‘પરિચય’

મૂરગામ –          ઘડાણી, વાયા-રવાપર, તા. નખત્રાણુ-કચ્છ.

છૉક –              સાહિત્યમેં લેખન, વાંચન, સંગીતમેં ગાયન, વાદન નેં શ્રવણ, આધ્યાત્મિક સાધના.                    જનસેવા વગેરે..

હૅરજોસિરનામું –     બંગલો-નં-૨ “કેકારવ” મહાવીર નગર. મું-પો. તા. નખત્રાણા-૩૭૦ ૬૧૫. ભુજ-કચ્છ.

નોકરીમાં દાખલ –     ૨૪/૨/૧૯૮૨

                        ૧૯૮૨ થી ૧૯૮૭ મોટા વાલ્કા – પ્રા.શાળા.

                        ૧૯૮૭ થી ૧૯૯૭ મોટા ધાવડા પ્રા. શાળા.

                        ૧૯૯૭ થી…………નખત્રાણા [નવાવાસ] પ્રા. શાળા.

મૉ. (ગુજરાત)      ૯૯૦૪૬૫૦૯૮૭-૯૪૨૭૨૩૫૯૪૧

ઈ-મેલ-                  [e-mail-rameshbhatt2727@gmail.com]

સેક્રેટરી – ઑલ ઈન્ડીયા પી.એચ.ડી ફોરમ.

સંયોજક – કુદરતી ઉપચાર કેન્દ્ર (સૂચિત)

સાહિત્ય સિધ્ધિઓ/શૈક્ષણિક સિધ્ધિઓ..

*       જી.સી.ઈ.આર.ટી [ગાંધીનગર] માન્ય તજજ્ઞ.

*       ભૂતપૂર્વ સી.આર.સી. કો-ઑર્ડીનેટર.

*       ૪૦ થી વધુ શૈક્ષણિક તાલીમો લીધેલી તેમજ આપેલી.

 ક્ર્મ પ્રકાશીતપુસ્તક       સાહિત્યપ્રકાર       પ્રકાશનવરે        પ્રકાશક

૧. સીરાણ                કચ્છી ગજ઼લ        ૧૯૮૮             પિંઢ

૨. લંભજો ટાંઢો           કચ્છી વાર્તાઊં      ૧૯૮૯             પિંઢ

૩. સબધ પિરભ           કચ્છી વાર્તાઊં      ૨૦૦૭             કચ્છી સાહિત્ય અકાદમી(ગાંધીનગર)

પી.ઍચ.ડી. [વિષય] “ગુલાબદાસ બ્રોકરની વાર્તાઓનું રૂપવિધાન”. [સૌરાષ્ટ્ર યુનિ. રાજકોટ]

(ગુજરાતીમેં)

(ગુજરાતીમેંપ્રકાશિતપુસ્તકસહધર્મચારિણીડૉ. મંજુલાભટ્ટયાચનાભેરોલેખનભેરપેજાઐં.) [સંયુક્ત]

૧. ૐ સાધના દર્શન       સાધના            ૧૯૯૪             પિંઢ

૨. નારાયણ ગંગા         સાધના            ૧૯૯૫             પિંઢ

૩. દે તાલી               બાળગીત          ૨૦૦૪             કુસુમ પ્રકાશન (અમદાવાદ)

૪. વિકલાંગની વિકાસગાથા  શિક્ષણ             ૨૦૦૪             કુસુમ પ્રકાશન (અમદાવાદ)

૫. યોગ શિક્ષણ અને પ્રાર્થના-

   સમેલન.              શિક્ષણ             ૨૦૦૫             કુસુમ પ્રકાશન (અમદાવાદ)

૬. પ્રાર્થમિક સંગીત કલા    શિક્ષણ             ૨૦૦૬             કુસુમ પ્રકાશન (અમદાવાદ)

૭. ઈસ મિટ્ટીસેં તિલક કરો   સ્વાતંત્ર સેનાનીઓના-

                        સ્મરણ લેખો        ૨૦૦૭             કુસુમ પ્રકાશન (અમદાવાદ)

૮. દરિયાનો બાદશાહ      કિશોરકથા

                        (‘જુલેવર્ન’ની-

                        વાર્તાઓ-સંક્ષેપ)    ૨૦૦૮             કુસુમ પ્રકાશન (અમદાવાદ)

૯. અક્ષય પાત્ર            વ્યક્તિત્વ વિકાસ     ૨૦૧૨             અવનિકા પ્રકાશન (અમદાવાદ.)

૧૦. જીવન વિજય         વ્યક્તિત્વ વિકાસ     ૨૦૧૨             અવનિકા પ્રકાશન (અમદાવાદ.)

૧૧. કૌશલ્યપૂર્ણ વાર્તાઓ    બાલ સાહિત્ય       ૨૦૧૨             અવનિકા પ્રકાશન (અમદાવાદ.)

૧૨. વિકલાંગ વીરોની વાતો બાલ સાહિત્ય       ૨૦૧૩             અવનિકા પ્રકાશન (અમદાવાદ.)

પુસ્તકેંકેમિલલઍવૉર્ડ

૧.      ગુજરાત સરકાર માહિતી ખાતું ઍવૉર્ડ ૧૯૮૮

૨.      કચ્છી સાહિત્ય અકાદમી ઍવૉર્ડ ૧૯૮૯

૩.      કચ્છી સારસ્વત સન્માન ઍવૉર્ડ ૧૯૮૯

૪.      દુલેરાય કારાણી સ્મૃતિ ચંદ્રક ઍવૉર્ડ ૧૯૯૧ [વિવેચન]

૫.      “લાયન્સ કલબ” અંજાર કાવ્ય ઍવૉર્ડ ૧૯૯૨

૬.      બી.એમ.સી.બી.લિ. હાયર ઍજ્યુકેશન ઍવૉર્ડ ૨૦૦૪

૭.      જ્ઞાતિ ગૌરવ ઍવૉર્ડ ૨૦૦૪

૮.      વિષ્ણુ સમાજ જીયાપર સન્માન ઍવૉર્ડ ૨૦૦૪

૯.      રાષ્ટ્રીય શ્રેષ્ઠ શિક્ષક ઍવૉર્ડ ૨૦૦૫

૧૦.    જે.આર. ઉપાધ્યાય સ્મૃતિ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક ઍવૉર્ડ ૨૦૦૫

૧૧.    ડૉ. વનુ પાંધી શિક્ષક ઍવૉર્ડ ૨૦૦૫

૧૨.    એ.એમ.એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક ઍવૉર્ડ ૨૦૦૬

૧૩.    સિસ્ટર નિવેદીતા શ્રેષ્ઠ શિક્ષક ઍવૉર્ડ ૨૦૦૬

૧૪.    જાયન્ટસફૅડરેશન “કચ્છ વિભૂતિ” ઍવૉર્ડ ૨૦૦૭

૧૫.    આઈ.બી.સી. કેમ્બ્રિજ [ઈંન્ગલેન્ડ] ઍવૉર્ડ ૨૦૦૭.

૧૬.    “ધિલજ્યું ગ઼ાલીયું” રજત જયંતિ ઍવૉર્ડ ૨૦૦૮

૧૭.    શ્રી મતિ તારામતિ વિશનજી ગાલા [મુંબઈ] ઍવૉર્ડ ૨૦૧૦

ખાસ કામગીરી      ૧. કચ્છી સાહિત્ય અકાદમી કારોબારી સદસ્ય.

                        ૨. બાલ સાહિત્ય સમિતિ

                        ૩. અનુવાદ સમિતિ.

લેખન ક્ષેત્ર

                        ૧. “કચ્છમિત્ર” [ભુજ] માં રવિવારીય પૂર્તિમાં “ધિલજ્યું ગ઼ાલીયું” કટારમાં ૧૯૯૨ થી કચ્છી                         વાર્તઓ,વિવેચન,નિબંધો, પત્રો પ્રગટ…

                        ૨. “કચ્છમિત્ર” [ભુજ] માં વર્ષ ૨૦૦૪ માં “શ્રાવણે શિવારાધનં” કટાર લેખન. તંત્રીને પત્રો                            “મંતવ્ય” માં પ્રગટ.

                        ૩. “કચ્છ ભારતી” માં ચાર વર્ષથી નવરાત્રી કટાર લેખન.

                        ૪. “નીયાંપો” સાપ્તાહિકમાં “અક્ષરાયન” કટાર લેખન.

                        ૫. “જવાબી” સાપ્તાહિક [ભુજ] માં “શબ્દના સંગાથે” કટાર સંપાદન.

                        ૬. “અખર” (ત્રિમાસિક] કચ્છી સાહિત્ય અકાદમી [ગુજરાત સરકારશ્રી-ગાંધીનગર] ના                              સહતંત્રી.

                        ૭. રોટરી કલબ [નખત્રાણા] ના મુખપત્ર “રોનક” ના ચિફ સબ ઍડીટર.

                        ૮. પૂ. જૈન મુનિ શ્રી નરેશ મુનિ “આનંદ” દ્વારા આકાશવાણી ભુજ પરથી પ્રસારિત થયેલ                             પર્યુષણ પ્રવચન માળા “પિરભજી પિરસાધી” માં ભાષા વિમર્શક.

                        ૯. “વૅસ્ટર્ન ટાઈમ” [અમદાવાદ] માં “હલ્લો જીંદગી” કટાર લેખન અને નવરાત્રિ કટાર.

લબ્ધ પ્રતિષ્ઠિત સામયિકો – વર્તમાન પ્રત્રોમાં કૃતિઓ પ્રસિદ્ધ.

        કચ્છમિત્ર,કચ્છભારતી,નોબત,કચ્છરચના, જય આશાપુરા જ્યોત,પ્રખર, સ્વબળ,જીવન શિક્ષણ, ગુજરાત,         અધ્યન અધાયાપન વગેરે…

યુવા સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય ગુજરાત સરકાર પ્રાયોજીત યુવક મહોત્સવો [તાલુકા કક્ષા-જીલ્લા કક્ષા] માં.

વર્ષ                                            વિષય                                  પ્રાપ્ત ક્ર્માંક

૧૯૭૪                                 નિબંધ – રજત ચંદ્રક                   પ્રથમ

                                        વકતૃત્વ – રજત ચંદ્રક                 પ્રથમ

                                        પાદપૂર્તિ – રજત ચંદ્રક                પ્રથમ

[રવાપર હાઈસ્કુલ દ્વારા બેસ્ટ અભિનય – ખાસ ઈનામ]

૧૯૭૫                                 લોકવાદ્ય સંગીત                       પ્રથમ

૧૯૭૫                                 લોકગીત કંઠ્ય                         પ્રથમ

૧૯૭૫                                 શીઘ્ર વકતૃત્વ                          પ્રથમ

૧૯૭૬                                 કાવ્ય લેખન                           પ્રથમ

૧૯૭૬                                 નિબંધ લેખન                          પ્રથમ

૧૯૭૭                                 વકતૃત્વ                                પ્રથમ

૧૯૭૭                                 પાદપૂર્તિ                               પ્રથમ

૧૯૭૮                                 કાવ્ય લેખન                           પ્રથમ

૧૯૭૮                                 નિબંધ લેખન                          પ્રથમ

૧૯૭૯                                 શાસ્ત્રીય વાદ્યસંગીત                   પ્રથમ

૧૯૭૯                                 શાસ્ત્રીય કંઠ્યસંગીત                   પ્રથમ

૧૯૭૯                                 નિબંધ લેખન પાદપૂર્તિ                        પ્રથમ

૧૯૮૦                                 પાદપૂર્તિ                               પ્રથમ

૧૯૮૧                                 પાદપૂર્તિ                               પ્રથમ

૧૯૮૨                                 નિબંધ લેખન                          દ્વિતિય

૧૯૮૩                                 વકતૃત્વ                                દ્વિતીય

૧૯૮૩                                 પાદપૂર્તિ                               દ્વિતીય

૧૯૮૪                                 પાદપૂર્તિ                               પ્રથમ

૧૯૮૫                                પાદપૂર્તિ                               પ્રથમ

૧૯૮૮                                 કાવ્ય લેખન                           પ્રથમ

૧૯૮૯                                 કાવ્ય લેખન                           દ્વિતીય

૧૯૯૦                                 કાવ્ય લેખન                           દ્વિતીય

૧૯૮૪                                 મોટા વાલ્કા પ્રાથમિક શાળા           ચેમ્પીયન

*       આકાશાવાણી [ભુજ] પરથી પ્રસારિત રૂપક “આદર્શ પ્રલોભન” [૧૯૭૮] માં કલાકાર તરીકે.

*       આકાશવાણી [ભુજ] પરથી સાહિત્ય, શિક્ષણ,અરોગ્ય,વિશ્વશાંતિ,સ્વચ્છતા ને લગતા ૧૯૮૨ થી અત્યાર સૂધી         ૮૦ જેટલા કાર્યક્ર્મો પ્રસારિત [કચ્છી-ગુજરાતી-હિન્દી ભાષાઓમાં.]

*       આકાશવાણી [ભુજ] માન્ય કવિ, નાટ્યકાર, વાર્તાકાર.

રીલીઝ થયેલી ઓડીયો કેસેટ્‍સ –

૧.      “પલ્સ પોલીયો પ્રચાર” દેશલપુર [ગુંતલી] પ્રા.આ.કેન્દ્ર [સરકારી]

૨.      “વિચાર વલોણું” જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન-ભુજ દ્વારા કવિવર રવિન્દ્રનાથ ટાગોરનાં કાવ્યોનો         સંક્ષેપ.

૩.      M.N.I.C કાર્ડ [ભારત સરકારશ્રી-કલેકટર કચેરી – ભુજ કચ્છ]

૪.      “મૂંજો વતન ધુલારો” જી.સી.ઇ.આર.ટી. ગાંધીનગર [સરકારી]

*       આકાશવાણી ભુજ પ્રાયોજીત કવિ સંમેલનોમાં કાવ્યો રજૂઆત.

*       વિવિધ સંસ્થાઓ પ્રાયોજીત મુશાયરાઓમાં કાવ્યો રજુઆત અને સંચાલન.

*       અસંખ્ય સરકારી, બિનસરકારી, શિબીરો, કાર્યક્ર્મોનું સંચાલન.

*       જી.એમ.ડી.સી. સિલ્વર જ્યુબલી કલ્ચર પ્રોગ્રામ ઈન કચ્છી ફોક લોરઃ ૧૯૮૮ મેં પ્રોગ્રામ કંડકટર.

અનુવાદ પ્રવૃતિ >

૧.      “ગિતાંજલી” ગુરૂદેવ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરનાં કાવ્યો.

૨.      “પ્રેમપથ” બાઈબલનો અનુવાદ [અશંત]

૩.      ચેખોવ,મોપાસાં,ઓહેન્‍રીની વાર્તાઓનો કચ્છીમાં અનુવાદ.

૪.      વિશ્વસાહિત્યની કાવ્યકૃતિઓ – વાર્તા સાહિત્ય.

સેમિનારો

૧.      માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય ભારત સરકાર દ્વારા (ક) કચ્છી સિંધી સાહિત્ય તેમજ ઇતિહાસ એક         અભ્યાસ.

૨.      ઉપવન ભુજ.

૩.      યુવક વિકાસ અમદાવાદ

૪.      કચ્છી સાહિત્ય કલાસંઘ

૫.      ડી.આઈ.ઈ.ટી. ભુજ

૬.      ઑલ ઈન્ડીયા એવોર્ડ ટીચર્સ ફેડરેશન – પેટ્રન મેમ્બર.

સમાજ સેવા

*       પ્રેસીડેન્ટ ઑલ ઈન્ડીયા પી એચ ડી ફોરમ.

*       ચીફ સબ એડીટર “રોનક” રોટરી કલબ મુખપત્ર.

*       કો.ચેરમેન-રોટરી કલબ ઓફ નખત્રાણા [R.I.D.3050]

*       માનદ્‍મંત્રી શ્રી અરવિંદ સોસાયટી – નખત્રાણા (પોંડીચેરી માન્ય]

*       માનદ્‍ ચેરમેન શ્રી રમણ કેન્દ્રમ્‍ – વિકલાંગ સેવા સંસ્થા.

*       ભૂ.પૂ. મહામંત્રી કચ્છી સાહિત્ય કલાસંઘ (રજી.)

*       ભૂ.પૂ. મહામંત્રી નખત્રાણા તાલુકા સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ ટ્રસ્ટ (રજી.)

*       કો. ઓર્ડીનેટર – ઓદિચ્ય બ્રાહ્મીણ પરિવાર – નખત્રાણા.

*       ઉપ પ્રમુખ – કચ્છ કલાનિધિ [ગાંધીનગર]

*       ચીફ કો.ઓર્ડીનેટર “કચ્છ કલા” [કચ્છી સાંસ્કતિક કાર્યક્ર્મો]

*       સત્વ ચિકિત્સક – કુદરતી ઉપચાર કેન્દ્ર [નખત્રાણા-સૂચિત.]

 સિધ્ધિઓની ઝલક

*       જી.સી.ઇ.આર.ટી [ગાંધીનગર] અને જીલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવન -ભુજ માન્ય-કચ્છી વ્યાકરણ તજજ્ઞ.

*       તાલીમ તજજ્ઞ

*       સંસ્કાર સેવા સૌરભ [માંડવી] જીલ્લા કક્ષા નિબંધ સ્પર્ધામાં પ્રથમ.

*       કચ્છ વિકાસ ટ્ર્સ્ટ (રાયધણપર] વિકલાંગો વિષયક સ્પર્ધામાં પ્રથમ.

*       કચ્છ કલાનિધિ [ગાંધીધામ] નિબંધ સ્પર્ધામાં પ્રથમ.

*       જનવિજ્ઞાન જાથા [રાજકોટ] નિબંધ સ્પર્ધા.

*       જેતપુર વિદ્યુત બોર્ડ સોશીયલ કલબ.

*       સદ્‍ગુરૂ કબીર સાહેબ સંસ્થા – ભુજ.

*       મુબઈ સમાચાર કોફી મેટ્‍સ-નવલિકા સ્પર્ધામાં ગણનાપાત્ર કૃતિ.

*       વ્યસન મુક્તિ અભિયાન-પૂ.નરેશ મુનિ “આનંદ” પ્રેરિત-કાવ્ય, નિબંધ સ્પર્ધામાં ૧૯૯૪-૧૯૯૫-૧૯૯૬ સૂધી         પ્રથમ ક્રમે.

*       ગાયત્રી વિદ્યા પ્રતિષ્ઠાન [સામત્રા] નિબંધ સ્પર્ધા.

*       વી.આર.ટી.આઇ. [માંડવી] પ્રેરિત શિક્ષક પ્રતિભા સંમેલનમાં સક્રિય ભાગ.

*       જીલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવન પ્રાયોજીત ૫૦ જેટલી તાલીમો અને ૪૦ જેટલીમાં તજજ્ઞ તરીકે કામગીરી.

*       શ્રી રમણ કેન્દ્ર દ્વારા ૨૦૦૧ માં “લાઈફ” રાજકોટ,અમેરિકા, ઇન્ડીયા ફાઉન્દેશન-વ્હીલચેર ફાઉન્ડેશન દ્વારા         વિકલાંગો ને વ્હીલ ચેર.

*       ધરતીકંપ દરમ્યાન ભૂકંપ ગ્રસ્તોની સહાય.

સંશોધન પેપર

*       “કચ્છી ટૂંકી વાર્તા” -દુલેરાય કારાણી અભ્યાસ સમિતિ આયોજીત (ભુજ-ટાઊન હૉલ)

*       “પિછલે ૫૦ વરેંમેં કચ્છી સાહિત્ય મેં સર્જન” (હિન્દી મહાસભા-પ્રયાગ)

*       “કચ્છી ભાષા અને પ્રાકૃતભાષા” એક તુલનાત્મક અધ્યયન.

*       સૂર્ય ગ્રહણ-એક વૈજ્ઞાનિક તથ્ય” જન વિજ્ઞાન જાથા [રાજકો]

*       કચ્છી ભાષા દ્વારા શિક્ષણ” I.I.M. – અમદાવાદ.

પ્રકીર્ણ લેખોની ઝાંખી

*       “સ્વ. રામસિંહજી રાઠોડ” [ભુજ]

*       “આદ્ય શક્તિ ઘડાણી માતા”.

*       “કચ્છી ભાષા-એક અભ્યાસ”

*       ક્ચ્છી વાર્તા એક અભ્યાસ”

*       જિજ્ઞાસા-જ્ઞાનનો સ્ત્રોત.

*       અધ્યાત્મ-ભ્રમણા અને વાસ્ત્વ.

*       એમ.એલ.એલ શિક્ષણ પધ્ધતિ

*       “કચ્છે યુનિવર્સીટીના સૂચિત શીખવવાના વિષયો-એક અભ્યાસ.

*       “કચ્છજો રાજ્ય બને”-એક અભ્યાસ.

*       કોટિ વૃક્ષ અભિયાન-એક અભ્યાસ.

*       “મારો કચ્છ મારૂં ગામ” એક અભ્યાસ.

*       “કચ્છી સર્જન અને સર્જક” એક અભ્યાસ.

*       યજુર્વેદમેં પ્રકૃતિ વર્ણન-એક અભ્યાસ.

અત્યાર સૂધી કુલ્લ ૨૦૦૦ જેટલા લેખો, નિબંધો, ચર્ચાપત્રો, મંતવ્યો વિવિધ પ્રતિષ્ઠિત સામાયિકો, વર્તમાન પત્રોમાં પ્રગટ થતા રહ્યાં છે.

*       આકાશવાણી ભુજતા કચ્છી વાર્તા, વાર્તાલાપ, કચ્છીલોકગીત, કચ્છી બાલગીત, પ્રસારીત થીયેંતા.

*       દૂરદર્શન [રાજકોટ] તરફાં “અનોખી પ્રતિભા” મુલાકાતનેં અમદાવાદ દૂરદર્શન તરફાં “કેળવણીકાર” તરીકે         કાર્યક્રમમેં મુલાકાત પ્રસારીત.

*       “મૂંજો વતન ધૂલારો” ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ વિભાગ તરફાં રજૂ થૅલ ઑડીયો કૅસેટમેં કંઠ.

*       ડે. કલેકટર કચેરી [નખત્રાણા] મારફત M.N.I.C. કેસેટમેં ગીત-સંગીત. [હી કૅસૅટ ભારત સરકારજે ગૃહ         વિભાગલા ભનઈ આય.

*       “પલ્સ પોલીયો કાર્યક્ર્મ” P.H.C. દેશલપર [ગુંતલી] તરફાં “ભલી કરે આયા” નાલે કચ્છી સંગીત રૂપક મેં         ભાગ.

*       સરકારી વસાહત – નખત્રાણા મેં છેલ્લે ૧૦ વરેંનું સ્વરચિત તીં પ્રાચીન ગુરબા રજૂઆત

        [ખાસ કરેનેં કચ્છી રાસૂડ઼ા ગ઼ાતેજી હુભ્ભ આય-કોય સંસ્થા ઑડીયો વીડીયો કૅસૅટલા સંપર્ક કરે સગ઼ેતી]

સમાજ સેવા

*       મંત્રીશ્રી-શ્રી રમણ કેન્દ્રમ્‍ [વિકલાંગ સેવા સમાજ]

*       કા-સભ્ય-સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ.

*       મેંત્રી-શ્રી અરવિંદ સોસાયટી. [આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્ર]

*       ભૂ.પૂ. ઊપપ્રમુખ-“કચ્છી સાહિત્ય કલા સંઘ” [રજી.]

*       ભૂ.પૂ. ચેરમેન-ઇન્નરવ્હીલ કલબ. [R.I.D 3050]

*       અધ્યક્ષ (ભૂ.પૂ.) સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ મહિલા પાંખ.

*       ઑલ ઈન્ડીયા ઍવૉર્ડ ટીચર્સ ફેડરેશન -પ્રેટ્રન મેમ્બર.

૧. લભજો ટાંઢો (કચ્છી વાર્તા સંગ્રહ) ૧૯૯૧ મેં   સાહિત્ય અકાદમી તરફાં.

      (હિન જ પુસ્તક કે નેં મૂંજે કચ્છી સાહિત્ય સર્જન કે હૅવર સૂધી (૨૦૧૩)

૧. દુલેરાય કારાણી ચંદ્રક. ૨. ડૉ. વનુ પાંધી ઍવૉર્ડ. ૩. શ્રીમતિ તારામતિ વિશનજી ગાલા ઍવૉર્ડ.

૪. ‘ધિલજ્યું ગ઼ાલીયું’  રજત જયંતિ ઍવૉર્ડ.

Untitled-1

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s